• طراحی، تولید و نصب انواع گلخانه
  •  تولید کننده انواع سیستم های گرمایشی و سرمایشی گلخانه
  •  تهیه و تولید انواع تابلو برق تاسیسات گلخانه
  •  مشاوره در زمینه ساخت و بهره برداری از انواع گلخانه
  •  اتوماسیون و بهینه سازی گلخانه